Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 5 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik ile taşınmaz ticareti tanımlanmış olup, bu faaliyetlere ilişkin yükümlülükler ile taşınmaz ticareti yapan işletmelerin alması gereken yetki belgesine ilişkin usul ve esaslar hakkında detaylı düzenlemeler getirildi.


Taşınmaz alım satımı, pazarlanması ve kiralanmasına aracılık ile taşınmaza ilişkin danışmanlık ve yönetim faaliyetlerinin tamamı taşınmaz ticareti kapsamında değerlendirecektir.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.