KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA ZİYARETÇİ AYDINLATMA BİLDİRİMİ

KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA ZİYARETÇİ AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı ve Hergüner Danışmanlık A.Ş. (“Hergüner”) olarak değerli misafirlerimizin kişisel verilerinin korunması hususuna büyük önem atfetmekte ve verilerin güvenliğinin sağlanması konusunda hassasiyet göstermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak ve yalnızca işbu aydınlatma bildiriminde belirtilen amaçlar ve sınırlar dâhilinde işlemekteyiz.

Hergüner ofislerine erişiminiz kapsamında kişisel veri teşkil eden aşağıdaki bilgilerinizi işlemekteyiz:

  1. Kimlik ve İletişim Bilgileri: Adınız, soyadınız ve bizimle paylaştığınız iletişim bilgileri
  2. Firma Bilgileri: Çalıştığınız firmaya ait bilgiler
  3. Ziyaretinizle İlgili Bilgiler: Ofisimize giriş ve çıkış saatiniz, araç ile giriş yaparak otopark kullanımı gerçekleştirmeniz halinde araç plakanız ve araçta bulunan kişilere ilişkin bilgiler, bina içi güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntünüz[1]

Ofislerimize ziyaretiniz sırasında ya da ziyaretiniz öncesinde yapılacak kayıt ve toplantı organizasyonu için paylaştığınız bilgiler sözlü, yazılı ve elektronik ortamlarda toplanmakta;

  • Ofisimizde katılacağınız toplantı, etkinlik ya da görüşmenin sağlanabilmesi amacıyla gerekli hazırlığın yapılabilmesi ve ziyaretçiler ile iletişim kurulabilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve hizmet politikalarının yürütülmesi, çalışan, ziyaretçi ve işyerinin güvenliğinin sağlanabilmesi ve işyerinin güvenlik ve denetiminin yürütülmesinin temini amaçlarıyla sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Hergüner’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması;
  • Hergüner tarafından fiziken ve elektronik olarak bülten gönderilmesi, Hergüner’in katıldığı veya parçası olduğu davet, seminer, eğitim, konferans ve sair etkinliklerin duyurusunun yapılması amaçlarıyla açık rıza vermiş olmanız;
  • Yetkili adli, idari veya cezai mercilerin talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin sunulması amacıyla ve gerekli durumlarda ziyaretçiler ile ilgili hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla olan Hergüner’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veya hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması;

amaç ve hukuki sebeplerle otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

Hergüner ziyaretçilerine ait bilgiler, ziyaretçi kaydının Levent 199 Bina Yönetimi tarafından ana girişte alınması sebebiyle ve binanın genel güvenliğinin temini amacıyla, gereken hallerde ilgili kural ve prosedürlere uygun olarak, Hergüner’in meşru menfaatleri çerçevesinde Levent 199 Bina Yönetimi ile karşılıklı olarak paylaşılabilmektedir.

Hergüner ofislerinde, bina ortak alanından ofise bağlanan girişler, koridorlar ve ortak alanlarda kontrol ve yönetimi Hergüner’e ait güvenlik kameraları bulunmakta olup, belirtilen alanlarda kamera bilgilendirme görselleri bulunmaktadır. Güvenlik kamerası kayıtları, Hergüner bünyesinde saklanmakla birlikte, herhangi bir vaka halinde Levent 199 Bina Yönetimi ile ya da hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Ziyaretçi bilgileri, mevzuata uygun olmak kaydıyla, Hergüner’in ziyaretçi kayıt ve karşılama, etkinlik organizasyonu, ofis yönetimi, sekreterya, bilgi teknolojileri ve elektronik ileti gönderimi gibi süreçlerde hizmet aldığı veri işleyenlerle paylaşılabilecektir.

Ziyaretçilere ait kişisel veriler, Hergüner’in ilgili politika ve prosedürleri kapsamında saklanmakta ve işleme amacının gerektirdiği saklama süresinin sonunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları ve aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi talep etme, eksiklik/yanlışlıkların düzeltilmesini ve işleme amacı kalmayan verilerin silinmesini talep etme ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen diğer haklara sahipsiniz.

Kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir sorunuz ya da talebiniz olması halinde, “Büyükdere Caddesi 199 Levent 34394 İstanbul – Türkiye” adresine ya da info@herguner.av.tr adresine yazılı olarak başvurabilirsiniz. Başvurunuza sağlıklı yanıt verilebilmesi için talebinizin belirli, açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun ad-soyad, TCKN (yabancılar için uyruk ve pasaport numarası), cevabımızı iletebileceğimiz adres bilgilerini ve kimliğinizi tevsik edici belgelerin içermesi gerekmektedir.

[1] Güvenlik kamera kayıtları vasıtasıyla dolaylı olarak edinilme ihtimali olan din, felsefi inanç, siyasi düşünce ve sağlık verileriniz, örneğin görüntüden anlaşılan kıyafet, cihaz ve protezler, hiçbir şekilde özel nitelikli verilere has amaçlarla işlenmemekte ve kullanılmamaktadır. Hergüner, ayrımcılığa karşı duran ve eşitliği savunan değerlere sahiptir. Detaylı bilgi için: https://herguner.av.tr/hakkimizda/diversity/?lang=tr