Elektrikli Scooter’lara Hukuki Düzenleme Getirildi

Elektrikli Scooter’lara Hukuki Düzenleme Getirildi


7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 30 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Elektrikli scooter (“e-scooter”) paylaşım hizmetleri Türkiye çapında kentsel alanlarda giderek hızla yaygınlaşmakta iken, Kanun özellikle elektrikli bisiklet ve e-scooter’lar bakımından elektromobilitenin hukuki altyapısının oluşturulmasını amaçlamaktadır.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.