Borç Üstlenimi Sözleşmelerine Getirilen Yenilikler

Borç Üstlenimi Sözleşmelerine Getirilen Yenilikler


20 Mart 2021 tarih ve 31429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7297 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7297 Sayılı Kanun”) ile 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’a (“3996 Sayılı Kanun”), gerçekleştirilecek yap-işlet-devret projeleri kapsamında akdedilecek borç üstlenim anlaşmalarına ilişkin yeni bir geçici madde eklenmiştir.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.