Samsun ve Denizli Sağlık Yerleşkesi İhaleleri Ön Yeterlik İlanı

6428 Sayılı T.C. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“YKD Kanunu”) uyarınca Samsun ve Denizli illerinde gerçekleştirilecek sağlık yerleşkelerinin inşaatı ve kiralanmasına ilişkin olarak belli istekliler arasında gerçekleştirilecek ihalelerin ön yeterlik ilanları 4 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


Projelerin kapsamı, sağlık yerleşkesinin yanı sıra ticari hizmet alanlarını içermektedir. Ön yeterlik başvurularının teslimi için Samsun Sağlık Yerleşkesi bakımından 11 Mayıs 2018 günü saat 15.00, Denizli Sağlık Yerleşkesi bakımından ise 10 Mayıs 2018 günü saat 15.00 son tarih olarak belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce yapılan ilanlarda, ihaleye konsorsiyumların katılamayacağı açıkça belirtilmiş olmakla birlikte, iş ortaklıklarının ve tek başına hareket edecek kişilerin ihaleye katılması mümkündür.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.