Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde Değişiklikler Yapıldı

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde Değişiklikler Yapıldı


25 Şubat 2022 tarihli ve 31761 sayılı Resmi Gazete’de “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.