Merkezi Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Devreye Giriyor

Merkezi Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Devreye Giriyor


2015’ten bu yana yürürlükte olan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”), AB’nin 2000/31/EC ve 2002/58/EC sayılı direktiflerinde yer alan e-ticaret ve ticari elektronik iletilere ilişkin düzenlemelere benzer bir hukuki altyapı getirmekteydi. ETK’ya dayanılarak, Ticaret Bakanlığı tarafından 2015’te çıkarılmış Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ise, ticari ileti göndermek isteyen hizmet sağlayıcıların alıcılardan alması gereken onaylar, ileti içeriği, ret hakkı ve onay alma zorunluluğunun istisnaları gibi hususları düzenlemekteydi…


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.