Kâr Dağıtımı Sınırlamalarına İlişkin İstisnalar İlan Edildi

Kâr Dağıtımı Sınırlamalarına İlişkin İstisnalar İlan Edildi


17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Kanun’un 12’nci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) eklenen Geçici 13’üncü madde ile sermaye şirketlerinin kâr dağıtımına ilişkin sınırlamalar getirilmişti.

Ticaret Bakanlığı, 17 Mayıs 2020 tarih ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” (“Tebliğ”) ile konuya ilişkin ikincil düzenlemeyi yapmış ve hangi şartlar altında şirketlerin kar payı dağıtımına ilişkin sınırlamalardan muaf olabileceğini düzenlemiş bulunmaktadır.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.