Hukuki El Atma Hallerinde Tam Yargı Davası Yolu Yeniden Açıldı

Bilindiği üzere, uygulamada ilgili idareler (genellikle belediyeler) kamulaştırma işlemlerini tamamlamadan imar planları ile taşınmazları kamusal bir amaca tahsis etmektedir. Uzun yıllar boyunca kamulaştırma işlemi de yapılmadığı için hak sahipleri zararlarının tahsiline yönelik kamulaştırmasız el atma davaları açagelmiştir.


Temel olarak kamulaştırmasız el atma davaları fiili ve hukuki el atma olarak kategorize edilebilir. Hukuki el atmada sadece taşınmazın imar durumu park, yol gibi yapılaşmaya uygun olmayan bir amaca tahsis edilmekte ancak ilgili idare tarafından taşınmaza fiilen müdahale edilmemektedir. Fiili el atmada ise taşınmaz tahsis edildiği kamusal amaca uygun olarak idare tarafından doğrudan kullanılmaktadır. Taşınmaz malikleri tarafından ilgili idareler aleyhine açılan tazminat davaları mahkemeleri meşgul etmektedir.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.