Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyan Dönemlerinde Değişiklik Yapılmıştır

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyan Dönemlerinde Değişiklik Yapılmıştır


Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”)  22 Mart 2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde (Sıra No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3) (“Tebliğ”) ile Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğ’inde değişiklikler yapmıştır.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.