Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar Ve İndirimli Satış Reklamları İle İlgili E-Ticaret Platformlarını da Yakından İlgilendiren Kılavuz Yürürlüğe Girdi

Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ve İndirimli Satış Reklamları İle İlgili E-Ticaret Platformlarını da Yakından İlgilendiren Kılavuz Yürürlüğe Girdi


1 Mart 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği (“Yönetmelik”) değişiklikleri ile özellikle perakende sektörünü etkileyecek düzenlemeler getirilmişti. Ancak bu değişikliklerin uygulamada doğuracağı sonuçlar bakımından yoruma açık birtakım hususlar mevcuttu.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.