Kurumsal Sorumluluk

İlgi alanlarımız salt hukuk hizmetlerinin ötesine geçerek iş alanındaki girişimler, eğitim, sanat, çevre ve iyi yönetim ilkelerini de kapsamaktadır

Ortaklarımız ve avukatlarımız Türkiye`nin sosyal ve ekonomik gelişimine birçok alanda faaliyeti destekleyerek ve katılımcı olarak katkı sağlamaktadırlar. İlgi alanlarımız salt hukuk hizmetlerinin ötesine geçerek iş alanındaki girişimler, eğitim, sanat, çevre ve iyi yönetim ilkelerini de kapsamaktadır. Avukatlarımız birçok sivil toplum örgütüne üye olarak finansal ve entelektüel alandaki katkılarıyla bu kuruluşların aktivitelerinde öncü rol oynamaktadırlar.


Sorumlu İş Anlayışı

Ortaklarımız birçok önemli Türk şirketinin de üyesi olduğu ve Türkiye`nin demokratikliğini koruması ve Avrupa Birliği üyeliğini destekleyen Türkiye Sanayi ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye`de kurumsal yönetim ilkeleri ve uygulama rehberlerini destekleyen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneğini de (TKYD) içerecek şekilde birçok sorumlu iş anlayışı odaklı kurumun üyeleri arasında yer almaktadır.


Etik İş Anlayışı

Yolsuzluğu engellemek için hükümetler, iş sahipleri ve vatandaşlarla iş birliği içinde çalışan Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin Türkiye ayağı ve genç profesyoneller arasında iş etiğine ilişkin farkındalık yaratılmasını odak edinen ve yüksek etik standartları koruyan şirketleri ödüllendiren Etik Değerler Merkezi (EDMER) ortaklarımızın üye oldukları kurumlar arasındadır.


Sosyal Yardım

Ofisimiz iş etiğini ön planda tutmasına ek olarak, aynı zamanda eğitim, insan hakları ve hukuk devleti alanlarında Türkiye`nin ilerlemesini hedef edinen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Bilgi Üniversitesi klinik araştırmalar derneği, burs imkânları sağlayan Türk Eğitim Vakfı, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) ve Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gibi kuruluşlara da destek olmaktadır.