Kurumsal Sorumluluk

İlgi alanlarımız salt hukuk hizmetlerinin ötesine geçerek iş alanındaki girişimler, eğitim, sanat, çevre ve iyi yönetim ilkelerini de kapsamaktadır

Ortaklarımız ve avukatlarımız Türkiye`nin sosyal ve ekonomik gelişimine birçok alanda faaliyeti destekleyerek ve katılımcı olarak katkı sağlamaktadırlar. İlgi alanlarımız salt hukuk hizmetlerinin ötesine geçerek iş alanındaki girişimler, eğitim, sanat, çevre ve iyi yönetim ilkelerini de kapsamaktadır. Avukatlarımız birçok sivil toplum örgütüne üye olarak finansal ve entelektüel alandaki katkılarıyla bu kuruluşların aktivitelerinde öncü rol oynamaktadırlar.


Sorumlu İş Anlayışı

Ortaklarımız birçok önemli Türk şirketinin de üyesi olduğu ve Türkiye`nin demokratikliğini koruması ve Avrupa Birliği üyeliğini destekleyen Türkiye Sanayi ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye`de kurumsal yönetim ilkeleri ve uygulama rehberlerini destekleyen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneğini de (TKYD) içerecek şekilde birçok sorumlu iş anlayışı odaklı kurumun üyeleri arasında yer almaktadır.


Etik İş Anlayışı

Yolsuzluğu engellemek için hükümetler, iş sahipleri ve vatandaşlarla iş birliği içinde çalışan Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin Türkiye ayağı ve genç profesyoneller arasında iş etiğine ilişkin farkındalık yaratılmasını odak edinen ve yüksek etik standartları koruyan şirketleri ödüllendiren Etik Değerler Merkezi (EDMER) ortaklarımızın üye oldukları kurumlar arasındadır.


Sosyal Yardım

Ofisimiz iş etiğini ön planda tutmasına ek olarak, aynı zamanda eğitim, insan hakları ve hukuk devleti alanlarında Türkiye`nin ilerlemesini hedef edinen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Bilgi Üniversitesi klinik araştırmalar derneği, burs imkânları sağlayan Türk Eğitim Vakfı, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) ve Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gibi kuruluşlara da destek olmaktadır.


Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Politikamız

 • Kendisinin ve müvekkillerinin(paydaşlarının) bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
 • Her türlü bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini korumayı,
 • Kendisinin ve müvekkillerinin bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
 • Ortaklığın güvenilirliğini ve marka imajını korumayı
 • Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
 • Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
 • Hizmet sürekliliğinde bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı, iş sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Kurulan kontrol altyapısı ve bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,
 • Tüm çalışanlarını bilgi güvenliği konusunda bireysel açıklar vermemek üzere bilinçlendirmeyi taahhüt eder.

Kalite Politikamız

Kalitenin Yönetim Sisteminin müşteri memnuniyeti odaklı olduğuna inanan Hergüner Danışmanlık A.Ş. yönetimi olarak,

 • Hizmet sunumunu hatasız yapmayı hedefleyerek düşük maliyet ile üstün bir kalite seviyesine ulaşmak,
 • İç / Dış Müşteriler, Tedarikçiler ve ilgili diğer tüm bağlamlarımız ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak zamanında, hızlı ve etkin çalışan bir sistem oluşturmak,
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin etkin yürütülmesi için, sistemi oluşturmak, uygulamak ve yürütmek için; performans kriterlerini ve süreç faaliyetlerini sürekli denetleyerek gerekli görülen iyileştirmeleri tespit etmek, faaliyetlerin uygulanabilirlik şartlarını sağlayarak gerçekleşmelerini sağlamak,
 • Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek ve sürekli gelişim için eğitimleri, kültürel ve sosyal faaliyetleri artırmak; bu etkinliklerin sağladığı faydalar konusunda toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak, tabana yayılmasını sağlamak, bu yolla kurumsal kültürün oluşmasını sağlamak,
 • Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışı ile tüm proseslerimizde liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmek,
 • Mükemmeli hedefleyen bir tutumla gerçekleştirdiğimiz hizmetlerde tüm müşterilerimizin memnuniyetini artırmak, memnuniyeti en üst düzeyde tutmak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında hizmet gerçekleştirmek,
 • İç ve dış müşterilerinin, tedarikçilerinin, yasal ve tüzel bağlamlarının, toplumun ve hissedarlarının beklentilerini tespit etmek, dengeli biçimde karşılamak, sürekli iyileştirmeyi, öğrenme ve yenilikçiliği desteklemek, mükemmellik yaklaşımını benimsemek ve benimsetmektir.