Enerji & Doğal Kaynaklar

Ekibimiz maden finansmanı ve uluslararası petrol ve doğal gaz boru hatları projelerini de içerecek şekilde konvansiyonel ve yenilenebilir enerjinin her alanında deneyim sahibidir. 

Türkiye’de 1990lı yılların başında özel sektöre de açılan ve 2000li yıllarından başında da lisans rejimine tabi kılınan enerji sektöründe yıllardır yerel ve uluslararası müvekillerimizi sektörde çığır açan projelerde temsil ediyor olmaktan gurur duymaktayız. Liberalleşme döneminin başından beri sektördeki dahiliyetimiz bize sektördeki mevzuatsal gelişmeleri kesintisiz ilk elden takip edebilme ancak bundan da önemlisi mevzuatın oluşmasına katkıda bulunma imkanı vermiştir.

Petrol, madencilik, doğal gaz, kömür ve nükleer enerji gibi konvansiyonel enerji kaynaklarına dayalı projelere ek olarak,  rüzgar, güneş, gelgit, jeotermal gibi kaynaklara dayalı yenilenebilir enerji projelerinde de deneyim sahibiyiz. Enerji projelerinin gerektirdiği yüksek finansman bedelleri ve deneyim boyutu şüphesiz sektörde gerek proje gerek finansman aşamasına ilişkin yaratıcı modellerin oluşmasına yol açmıştır. Bu modellere ilişkin olarak Altyapı & Proje Finansmanı ve Banka & Finans ekibimizin de katkılarıyla müvekillerimizi standart ruhsatlandırma ve inşaat aşamalarına ek olarak hükümetler arası anlaşma modeline dayalı rejimi de içerecek şekilde farklı proje modelleri ve finansman aşamalarında da temsil edebilecek geniş kadro ve deneyime sahibiz.