Genel Şirketler Hukuku

Ekibimiz müvekillerimizin her türlü günlük hukuki destek talebine geniş kadro ve uzmanlık alanımızın da katkısıyla anında cevap verebilmektedir.

Türkiye’de faaliyet gösteren pek çok uluslararası ve yerel şirkete kuruluş aşamalarından itibaren tüm işletmesel süreçlerinde ve kimi hallerde tasfiye aşamalarında da destek vermekteyiz.

Regüle sektörlere ilişkin mevzuatsal hakimiyetimiz, bu alanlarda faaliyet gösteren müvekillerimizin ilgili idari kurumlar nezdinde temsilini de içerecek şekilde kapsamlı danışmanlık verebilmemize olanak sağlamaktadır. Müvekillerimizle kuruluş aşamasından, kurumsal yönetim süreçlerinin oluşturulması, sözleşme hazırlanması ve müzakere edilmesi ve genel kurul ve yönetim kurulu toplantı hazırlıklarını da içerecek şekilde tüm süreçlerde birlikte çalışmaktayız.

Ekibimiz özellikle müvekillerimizin kurum içi yönetim ve hukuk kadrolarıyla uyum içinde çalışabilmesiyle tanınıp, kimi özel durumlarda hukuk desteğini müvekillerimize yerinden sağlamaya yönelik çalışma modellerini de hayata geçirmektedir.