TEİD Paneli

20 Kasım 2019 – TEİD Etik ve Uyum Kültürünün Çalışan Suistimalleri ile Mücadeledeki Önemi Panel Etkinliği


20 Kasım tarihinde ev sahipliğini yaptığımız, TEİD (Etik ve İtibar Derneği) tarafından düzenlenen ve konuşmacıları arasında Philip Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, Cerebra Muhasebe ve Danışmanlık Ortağı Fikret Sebilcioğlu ve OTIS Ortadoğu Bölge Etik & Uyum Yöneticisi Umut Turan’ın yer aldığı “Etik ve Uyum Kültürünün Çalışan Suistimalleri ile Mücadeledeki Önemi” konulu panel organizasyonuna ortaklarımızdan Kayra Üçer konuşmacı olarak katılım sağladı ve konunun hukuki boyutları üzerinde durdu.