Tahkimde Kadın

30 Kasım 2018 – Tahkimde Kadın Paneli


Ortaklarımızdan S. Aslı Budak 30 Kasım tarihinde Koç Üniversitesi tarafından düzenlenen “Tahkimde Kadın” başlıklı panel etkinliğine konuşmacı olarak katıldı. Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü Genel Sekreteri Annette Magnusson, Avukat Yasemin Çetinel, Av. Okan Demirkan ve Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu’nun da panelist oldukları etkinlikte konuşmacılar kadının iş çevrelerindeki ve özellikle uluslararası tahkim alanındaki yerini ele aldılar. Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı’nın iş yerinde kadını teşvik eden ilkesini temsil eden Budak ayrıca, hukuk büroları perspektifinden uluslararası tahkimde çeşitlilik sorunlarından bahsetti.