Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

Taslağı geçtiğimiz aylarda kamuoyunun görüşüne sunulan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik (“Sicil Yönetmeliği”) 30 Aralık 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.


Sicil Yönetmeliği, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen tüm gerçek veya tüzel kişileri (veri sorumlularını) ilgilendirmekte ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun“) kapsamında öngörülen şekilde veri sorumluları sicilinin (“Sicil“) kurulmasına ve gerçek ve tüzel kişilerin Sicil’e kayıt olma yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Kanun’da, Sicil’e kayıt yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 ila 1.000.000 Türk Lirası idari para cezası öngörüldüğünden Sicil Yönetmeliği’nin anlaşılması ve gereklerinin yerine getirilmesi büyük önem arz etmektedir.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.