Türkiye Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonunu Onayladı

Türkiye Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonunu Onayladı


Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tarafından hazırlanan Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu’nun (“Singapur Sözleşmesi” veya “Sözleşme”) onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin 7282 sayılı kanun 11 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.