Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2008-32/34) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66) Yayımlandı

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2008-32/34) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66) Yayımlandı


19 Nisan 2022 tarih ve 31814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de (“Tebliğ”) Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ No: 2022-32/66”) ile Tebliğ’in 8. maddesinin 9 ve 15. fıkralarında Türk lirasının kullanımını önceliklendirmeye yönelik değişiklikler meydana gelmiş olup Tebliğ No: 2022-32/66 kapsamındaki söz konusu değişiklikler 19 Nisan 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.