Trabzon Şehir Hastanesi İhalesi Ön Yeterlik İlanı

6428 Sayılı T.C. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“YKD Kanunu”) uyarınca Trabzon ilinde gerçekleştirilecek şehir hastanesinin inşaatı ve kiralanmasına ilişkin olarak belli istekliler arasında gerçekleştirilecek ihalenin ön yeterlik ilanı 21 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


Projenin kapsamı, şehir hastanesinin yanı sıra ticari hizmet alanlarını içermektedir. Ön yeterlik başvurularının teslimi için 22Haziran 2018 günü saat 15.00 son tarih olarak belirlenmiştir.Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce yapılan ilanda, ihaleye konsorsiyumların katılamayacağı açıkça belirtilmiş olmakla birlikte, iş ortaklıklarının ve tek başına hareket edecek kişilerin ihaleye katılması mümkündür.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.