Tarım Arazilerinde Sınırdaş Arazi Maliklerinin Önalım Hakkı Kaldırıldı

Tarım Arazilerinde Sınırdaş Arazi Maliklerinin Önalım Hakkı Kaldırıldı


4 Kasım 2020 tarihli ve 31294 sayılı Resmi Gazete’de Gıda Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 7255 sayılı Kanun (“Değişiklik Kanunu”) yayımlandı. Değişiklik Kanunu, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Koruma Kanunu’na (“Toprak Koruma Kanunu”) yönelik önemli değişiklikler getirdi.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.