Samsun ve Denizli Sağlık Yerleşkesi İhaleleri Ön Yeterlik Düzeltme İlanı

6428 Sayılı T.C. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca Samsun ve Denizli illerinde gerçekleştirilecek sağlık yerleşkelerinin inşaatı ve kiralanmasına ilişkin olarak belli istekliler arasında gerçekleştirilecek ihalelerin 4 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihli Hukuk Bültenimizde özetlenen ön yeterlik ilanlarına ilişkin düzeltme ilanları 12 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


Düzeltme ilanları ile her iki projedeki başvuru ve ihale tarihleri, yatak kapasiteleri, yatırım ve işletme süreleri, banka referans mektubu verilmesine ilişkin şartlar ve mesleki ve teknik kriterler aynı kalmış, mali ve diğer kriterler ağırlaştırılmıştır.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.