Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde Değişiklikler

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde Değişiklikler


23 Ocak 2021 tarihli ve 31373 sayılı Resmi Gazete’de “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile yapılaşmaya ilişkin olarak çeşitli alanlarda aşağıdaki değişiklikler yapıldı.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.