Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan 15 Şubat 2019 tarihli duyuru ile veri ihlali bildirimine ilişkin detaylar belirlendi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca,veri sorumlusuna, işlediği kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde…


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca,veri sorumlusuna, işlediği kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”)bildirmesi yükümlülüğü getirilmiş ve Kurul’un, gerekmesi hâlinde, bu durumu kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebileceği hükme bağlanmıştır.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.