Kambiyo Alım Satımındaki Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile Finansman Bonoları ve 1 Yıldan Kısa Vadeli Kira Sertifikalarına İlişkin Stopaj Oranları Artırılmıştır

Kambiyo Alım Satımındaki Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile Finansman Bonoları ve 1 Yıldan Kısa Vadeli Kira Sertifikalarına İlişkin Stopaj Oranları Artırılmıştır


24.05.2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca kambiyo işlemlerinde satış tutarı üzerinden hesaplanan Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi (“BSMV”) oranı binde 2’den (%0.2) yüzde 1’e (%1) çıkarılmıştır.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.