İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Değişiklik

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Değişiklik


26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 41. Maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici Madde 23 eklenmiştir. Böylelikle kısa çalışma ödeneğine hak kazanma koşulları COVID-19 salgını kaynaklı başvurular bakımından değiştirilmiş ve daha kolay hale getirilmiştir.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.