İmar Planı Değişikliği Sonucu Taşınmazların Artan Değeri Üzerinden Artık Pay Ödenecek

İmar Planı Değişikliği Sonucu Taşınmazların Artan Değeri Üzerinden Artık Pay Ödenecek


Geçtiğimiz aylarda 3194 sayılı İmar Kanunu’na getirilen Ek Madde 8 ile, taşınmaz maliklerinin talebi üzerine yapılan imar planı değişikliği sonucunda plan konusu taşınmazın değerinde artış olması halinde, ilgili idareye değer artış payı ödenmesi öngörülmüş, buna ilişkin usul ve esasların ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından belirleneceği ifade edilmiştir. Bu yeni düzenleme kamu oyunda “imar/gayrimenkul rant vergisi” haberlerine konu olmuştu.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.