Gelir İdaresi Başkanlığı Fiziki Teslimat Olmaksızın Yapılan Altın Alım-Satım İşlemleri nin Kambiyo İşlemi Olarak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ne Tabi Tutulacağı Yönünde Görüş Bildirmiştir

Gelir İdaresi Başkanlığı Fiziki Teslimat Olmaksızın Yapılan Altın Alım-Satım İşlemlerinin Kambiyo İşlemi Olarak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ne Tabi Tutulacağı Yönünde Görüş Bildirmiştir


Gelir İdaresi Başkanlığı (“GİB”), Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı’na göndermiş olduğu 21 Mayıs 2020 tarihli, “70903105-180[5601-269-2]-E.53703” sayılı yazısında (“Yazı”); Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan araştırma nedeniyle kendisine sorulan bir soru üzerine, bankalar tarafından yatırım hesapları ve diğer hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan altın alım satım işlemlerinin kambiyo işlemi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusundaki görüşünü bildirmiştir.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.