Çalışanların Kurumsal E-Postalarının ve Diğer İletişim Araçlarının İşveren Tarafından Denetlenmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Çalışanların Kurumsal E-Postalarının ve Diğer İletişim Araçlarının İşveren Tarafından Denetlenmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı


Anayasa Mahkemesi, 14 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 17 Eylül 2020 tarih ve 2016/13010 başvuru numaralı kararı ile çalışanların kurumsal e-posta hesabının içeriğinin işveren tarafından denetlenmesi ve ilgili içeriğin iş ilişkisinin feshi konusunda gerekçe gösterilmesi ile bağlantılı olarak bu tür durumlarda kişisel verilerin ve haberleşme hürriyetinin korunması bakımından gözetilmesi gereken ilkeleri ortaya koymuştur.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.