Çalışanların Kurumsal E-postalarının ve Diğer İletişim Araçlarının İşveren Tarafından Denetlenmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Çalışanların Kurumsal E-postalarının ve Diğer İletişim Araçlarının İşveren Tarafından Denetlenmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı


Anayasa Mahkemesi, 5 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 12 Ocak 2021 tarih ve 2018/31036 başvuru numaralı kararı ile çalışanların kurumsal e-posta hesabının içeriğinin işveren tarafından denetlenmesi ve ilgili içeriğin iş ilişkisinin feshi konusunda gerekçe gösterilmesi ile bağlantılı olarak bu tür durumlarda kişisel verilerin ve haberleşme hürriyetinin korunması bakımından gözetilmesi gereken ilkeleri konu ile ilgili mevcut içtihatlarına uygun olarak tekrar ortaya koymuştur.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.