Bilgi Sistemlerinin Yönetimi ve Denetimine İlişkin İki Yeni SPK Tebliği Yürürlüğe Girdi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği (VII-128.9) (“Yönetim Tebliği”) ve Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği (III-62.2) (“Denetim Tebliği”) 5 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Yönetim Tebliği, kapsamındaki kuruluşların bilgi sistemleri kuruluş ve işletilişine ilişkin hususları düzenlerken, Denetim Tebliği ise bu sistemlerin üçüncü kişi ve kuruluşlar tarafından bağımsız denetimine ilişkin hususları düzenlemektedir.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.