Ordu Şehir Hastanesi İhalesi Ön Yeterlik İlanı

6428 Sayılı T.C. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“YKD Kanunu”) uyarınca Ordu ilinde gerçekleştirilecek şehir hastanesinin inşaatı ve kiralanmasına ilişkin olarak belli istekliler arasında gerçekleştirilecek ihalenin ön yeterlik ilanı 19 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


Projenin kapsamı, şehir hastanesinin yanı sıra ticari hizmet alanlarını içermektedir. Ön yeterlik başvurularının teslimi için 8 Mayıs 2018 günü saat 15.00 son tarih olarak belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce yapılan ilanda, ihaleye konsorsiyumların katılamayacağı açıkça belirtilmiş olmakla birlikte, iş ortaklıklarının ve tek başına hareket edecek kişilerin ihaleye katılması mümkündür.

Proje açıklaması: (i) şehir hastanesinin yatak kapasitesi 900 olacaktır; (ii) yatırım (inşaat) dönemi 2 yıl olup, gerek duyulması halinde 1 yıl daha uzatılabilecektir. İşletme (kira) dönemi 25 yıl olacaktır. Buna göre, projenin toplam süresi 27 yıl veya yatırım döneminin uzatılması halinde 28 yıldır.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.