Anayasa Mahkemesi Boğaziçi Sahil Şeridi ve Ön Görünüm Bölgesindeki Bazı Alanları İmar Barışına Dâhil Eden Düzenlemeyi İptal Etti

Anayasa Mahkemesi Boğaziçi Sahil Şeridi ve Ön Görünüm Bölgesindeki Bazı Alanları İmar Barışına Dâhil Eden Düzenlemeyi İptal Etti


18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na geçici madde 16 eklenmiş ve sektörde sıklıkla “imar barışı” olarak adlandırılan bu uygulama ile 31.12.2017 tarihinden önde inşa edilmiş ruhsatsız ya da ruhsat ile eklerine aykırı yapıların ya da yapıların ilgili kısımlarının sahiplerine Yapı Kayıt Belgesi alma hakkı getirilmiştir.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz