7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla oluşturulan ve 2001 yılından bu yana faaliyet gösteren Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (“YOİKK”) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında reform niteliğinde yenilikler getirdiği ifade edilen “İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” (“Kanun”) 15 Mart 2018 tarihli ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


Kanun’un birçok hükmü yayımı tarihinde yürürlüğe girmekle birlikte elektronik tebligat zorunluluğuna ilişkin değişiklikler 1 Ocak 2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir. Pek çok alanda yeni düzenlemeler getiren Kanun ile İcra ve İflas Kanunu (“İİK“) bünyesinde iflas erteleme kurulunun kaldırılması ve icrada, Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK“) ve Türk Ticaret Kanunu (“TTK“) başta olmak üzere birçok kanun hükmünde değişiklikler yapılmaktadır.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.