7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yürürlük maddesi uyarınca Kanun’un birçok hükmü yayımı tarihi ile yürürlüğe girmiş olup diğer bazı maddeler ise 15 Mart 2018 ve 10 Eylül 2018 tarihlerinde yürürlüğe girecektir.


Pek çok alanda yeni düzenlemeler getiren Kanun ile yatırımcıların karşılaştığı sorunların çözümünün hızlı bir şekilde sağlanması ve bürokratik süreçlerin hızlandırılarak zaman ve maliyetten tasarruf edilmesi amacıyla başta Türk Ticaret Kanunu ve Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu olmak üzere tapu ve gümrük mevzuatı da dahil bir dizi kanunda değişiklik yapılmıştır.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.