Sermaye Kaybı/ Borca Batıklık Hali Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Sermayenin kaybı ile borca batıklık hallerini düzenleyen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“Kanun”) 376’ncı Maddesi’nin sermaye şirketlerinde uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”), 15 Eylül 2018tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Çok kısa bir süre önce yürürlüğe giren tebliğ ile ciddi finansal sıkıntıları olan şirketlere somut bir yol haritası çizilmesi amaçlanmaktadır. Tebliğ, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin sermayelerinin karşılıksız kalması veya borca batıklık hallerinde alınacak tedbirlerin detaylarını düzenlemektedir. Tebliğ, Kanun sistematiğini takip ederek sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısı veya üçte ikisinin karşılıksız kalması ve borca batık olma hali için farklı önlemler öngörmektedir.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.