VERBİS’e Kayıtlar Başladı

Önceki bültenlerde de değinildiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumluları için Veri Sorumluları Sicili’ne (“Sicil”), hazırlanan veri sorumluları sicil bilgi sistemi aracılığı (“VERBİS”) ile kayıt zorunlu hale getirilmiştir.


Bu doğrultuda çıkarılan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 30 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayımlanarak 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.