İmar Barışına İlişkin Tebliğ

Kamuoyunda İmar Barışı olarak adlandırılan kanuni düzenleme 18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. İmar Kanunu’nda yer alan bu düzenlemeye dair pek çok soru işareti için ikincil mevzuat beklenmekteydi. Nihayetinde beklenen ikincil düzenleme olan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği (“Tebliğ”) 06 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da E-Devlet üzerinden 08 Haziran 2018 tarihi itibarı ile başvuruları almaya başladı.


Yapı malikleri veya vekilleri Yapı Kayıt Belgesi başvurularını E- Devlet üzerinden veya doğrudan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşlara 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvurarak yapabilecekler.


Duyurunun tamamına buradan erişebilirsiniz.