Washington D.C’de uluslararası bir hukuk bürosunda milletlerarası tahkim alanında çalıştıktan sonra 2011 yılında büromuza katılan Şule Uluç, çalışmalarını milli ve milletlerarası tahkim ve dava alanında yoğunlaştırmıştır. Yerli ve yabancı müvekkillerimize ticaret hukuku, iş hukuku ve gayrimenkul hukukundan kaynaklı ihtilaflar başta olmak üzere pek çok farklı hukuki konuda ve sözleşmesel süreçte danışmanlık hizmeti vermekte, dava ve tahkim yargılamaları, tahkim öncesi dostane çözüm süreçleri ve arabuluculuk süreçleri de dahil olmak üzere her türlü uyuşmazlık çözüm sürecinde onları temsil etmektedir. Şule Uluç, yakın zamanda Türkiye’de gerçekleşen en kapsamlı ve büyük borç yapılandırma projelerinden birini de içerecek şekilde icra, iflas, yeniden yapılandırma ve konkordato süreçlerinde de deneyim sahibidir.

Uluç yakın zamanda global çapta faaliyet gösteren yabancı müvekkillerimizi, yüksek meblağlı ticari ihtilaflarına ilişkin olarak Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) nezdinde yürüyen tahkim süreçlerinde de başarıyla temsil etmiştir.

  • Nortwestern Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2010
  • LLB., Galatasaray University School of Law, 2007
  • Hergüner Bilgen Özeke Summer/Fall 2021 Newsletter, An Overview of Third-Party Funding in the 2021 ICC Arbitration Rules, October 2021, co-author
  • Hergüner Bilgen Özeke Summer/Fall 2021 Newsletter, Application of Law No. 805 on Arbitration Agreements, October 2021, co-author
  • Hergüner Bilgen Özeke Summer/Fall 2021 Newsletter, The Role of the Competition Board in Competition Law Infringement Cases, October 2021, co-author
  • Hergüner Bilgen Özeke Spring 2021 Newsletter, Arbitration Clauses Hergüner Bilgen Incorporated by Reference: An Overview of the Turkish Approach, March 2021, co-author
  • Thomson Reuters – Pensions Global Guide Q&A, March 2020, co-author
  • Hergüner Bilgen Özeke Fall 2019 Newsletter, Does the Rising Star “Mandatory Mediation” Pave the Way for Unknowns and Ambiguity in the Resolution of Commercial Disputes?, November 2019, co-author
  • Hergüner Bilgen Özeke Summer 2019 Newsletter, International vs. Domestic Public Policy in International Arbitration: Where Does It Begin, Where Does It End?, July 2019, co-author

Uluslararası Hukuk Enstitüsü (ILI), İstanbul Şubesi