İsmet Bozoğlu Genel Şirketler Hukuku ve Uyuşmazlık Çözüm grubumuzun liderleri arasındadır. Stratejik yatırımcıların Birleşme ve Devralma işlemlerinde de çalışmaktadır. Ticari işlemler ve uyuşmazlık çözümü alanında verdiği hizmetlere ek olarak özellikle uluslararası şirketlerin Türkiye iştiraklerine mevzuata uyum süreçlerinde danışmanlık vermektedir. Tecrübeli bir dava avukatı olarak ticari uyuşmazlıklarda ve beyaz yaka suçlarına ilişkin konularda müvekkillerini yerel mahkemelerde ve milletlerarası tahkim süreçlerinde temsil etmektedir.

Denizcilik ve havacılık sektörlerinde uzmanlığa sahip olan İsmet Bozoğlu, bu sektörlere ek olarak  sağlık, tıbbi cihaz, gıda,  telekomünikasyon ve yayıncılık gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere de danışmanlık vermekte olduğu gibi ticari dava ve tahkim süreçlerinde de kendilerini temsil etmektedir.

  • İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Yüksek Lisansı, 2007
  • İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans, 2002
  • Lexis Nexis Middle East, Air Transport Q&A 2020, June 2020, co-author
  • Lexis Nexis Middle East, Franchising Q&A 2020, February 2020, co-author
  • Hergüner Bilgen Özeke Newsletter – Artificially Intelligent Agents and Criminal Liability , Fall 2019, co-author
  • Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)
  • Uluslararası Hukuk Derneği (ILI), İstanbul Şubesi