Deniz Tuncel, ofisimizin Enerji ile Birleşme ve Devralmalar gruplarının liderleri arasında yer almaktadır. Japonya’nın önde gelen hukuk bürolarından birinde kazandığı deneyimin de katkısıyla, ağırlıklı olarak Asya bölgesinden müvekkillerimize danışmanlık vermektedir. Müvekkil odaklı çalışmalarına ek olarak, Deniz Tuncel aynı zamanda Turkish Commercial Law Review’un da editörlük görevini sürdürmektedir.

Deniz Tuncel, e-ticaret alanında Türkiye’nin belli başlı platformlarından bir kısmının devralınmasında takım lideri olarak hukuki destek vermiştir. Aynı zamanda enerji projelerinin geliştirme aşaması, işletme süreci, hisse veya varlık devrinde de deneyim sahibidir. Enerji alanında özellikle sınır ötesi boru hattı projeleri ve yenilenebilir enerji bakımından uzmanlaşan Deniz Tuncel, ülkemizin önde gelen entegre enerji üretim ve dağıtım grubunun devralınmasında ve sınır ötesi boru hatlarının inşası ile ilgili olarak karada, karasularında ve münhasır ekonomik alanda karşılaşılan ulusal ve uluslararası hukuk problemlerinin çözümlenmesinde öncü rol almıştır.

  • Harvard Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Yüksek Lisans, 2009
  • İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Yüksek Lisans, 2006
  • İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans, 2001
  • Uluslararası Hukuk Derneği (ILI), İstanbul Şubesi, Gözlemci Yönetim Kurulu Üyesi
  • Turkish Commercial Law Review, Editörler Kurulu