Çeşitlilik

Çeşitlilik ofisimizin ana değerlerinden olup, her bir bireyin sahip olduğu özgün nitelikleri önemsemekteyiz. Ortaklarımız, avukatlarımız ve idari kadrodan oluşan ekibimizle, yalnızca sahip oldukları çeşitliliklerden dolayı çalışma ortamımıza kattıkları yaratıcılık ve yenilik dolayısıyla bizi zenginleştirdikleri için değil, aynı zamanda benzer çeşitliliğe sahip geniş yelpazedeki müvekkillerimize anlayış ve duyarlılıkla daha iyi hizmet verebilmemizi sağlayan özgün özgeçmişlere sahip oldukları için de gurur duyuyoruz.


Fırsat Eşitliği

Büromuzun işe alım konusunda sahip olduğu en önemli güç, hiçbir zaman ırk, etnik köken, inanç farklılıkları, cinsiyet, cinsel tercih, engellilik, yaş veya milliyet ayrımı yapmaksızın her bir bireye eşit olanak tanımaması ve bu hususa olan vazgeçilmez bağlılığıdır. Bu prensibimiz sayesinde, yalnızca Türk hukuk piyasasındaki en fazla çeşitliliğe sahip ekiplerden birine değil, aynı zamanda en nitelikli ekiplerden birine de sahibiz.


Cinsiyet Eşitliği

Büromuz; cinsiyet eşitliğini her zaman ön planda tutmakta ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlarına sorumluluk alma ve terfi olanağı sağlayan güvenilir ve samimi bir iş ortamı yaratmak için en yüksek etik standartları uygulamaktadır. Toplam avukat ve idari kadro çalışanlarımızın yarısından fazlası ve ortaklarımızın yarıya yakını kadınlardan oluşmakta olup, bu durum bize ülkemizin gelecek nesil kadın liderlerine eşi bulunmaz bir kılavuzluk etme ve eğitim sunabilme imkanı tanımaktadır.


Uluslararası Eğitim

Eğitim geçmişi anlamında çeşitlilik ise ofisimizin uluslararası alanda sağlamış olduğu itibarın en önemli yapı taşlarından birisini oluşturmaktadır. Uluslararası alanda faaliyet gösteren avukatlar için, hem yabancı müvekillere Türkiye`de hizmet vermek için olduğu kadar Türk müvekillere de yurtdışında verilen hizmete ilişkin yeterli donanımın sağlanması anlamında yurtdışı eğitim tecrübesinin önemi yadsınamaz.  Bizim avukat kadromuz da Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Hollanda ve Fransa`daki önde gelen üniversiteleri de içerecek şekilde birçok farklı ülkede eğitim alarak, yeterli donanıma sahiplerdir.