Beyaz Yaka Suçları & Yolsuzlukla Mücadele

Ekibimiz beyaz yaka suçları ve yolsuzlukla mücadele alanlarında soruşturma ve infaz aşamalarını da içerecek şekilde engin deneyime sahiptir. Savcılık ve mahkemeler önünde doğrudan temsili de içerecek şekilde sürecin her aşamasında size hukuk destek sağlamaktayız.

Rüşvet, devlet ihalelerinde usulsüzlük, içeriden öğrenenlerin ticareti ve vergi usulsüzlüklerini de içerecek şekilde her türlü beyaz yakalı suçu konusunda deneyim sahibi olup, ilgilileri dava aşamasında da temsil etmekteyiz. İş & Çalışma Hukuku grubumuzun üst yönetime ilişkin iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi konusundaki engin deneyiminden de istifade eden ekibimiz, hassas ve gizlilik gerektiren birçok konuda müvekkillerimizi başarıyla temsil etmekte olup, özellikle her iki alanda uzman avukatlarımızın ortak çalışmasıyla hızlı sonuç alabilme yönünden takdir edilmektedir.

Çok uluslu ve yerel şirketlere, rüşvetle mücadele kanunlarına uygunluk programı geliştirme ve uygulama ve yolsuzluğa karşı işlem denetleme süreçleri aşamalarında destek sağlamaktayız. Ekibimiz yerel mevzuata ek olarak Amerikan Yolsuzluğu ve Rüşveti Önleme Kanunu ve ilgili diğer uluslararası kanunlar hakkında da müvekkillerimizi bilgilendirmekte ve bu hususta kurum içi bilinci artırmaya yönelik eğitimler düzenlemektedirler.