Altyapı & Proje Finansmanı

Ekibimiz, yaklaşık 20 yılı aşkın bir süredir, enerji, ulaşım, su, atık yönetimi, hastaneler ve haberleşmeyi de içerecek şekilde her türlü altyapı  altyapı projesinde yer almıştır.

Altyapı yatırım projelerine ilişkin kapsamlı yasal düzenlemeye ev sahipliği yapan Türkiye’de başta Kamu-Özel-İşbirliği (“KÖİ“) ve hükümetler arası anlaşmaya dayalı hukuk rejimlerini içerecek şekilde her türlü sektör ve mevzuata ilişkin deneyimimiz olması alanın en önde gelen ofisleri arasında olmamızı sağlamıştır. Özel sektörü ve idari kurumları bir araya getiren KÖİ modeli altında başta Yap-İşlet-Devret ve Yap-Kirala-Devret modelleri olmak üzere her türlü modele dayalı projede proje sponsorları ve farklı nitelikteki finans kurumlarını yıllardır temsil etmekteyiz.  Buna ek olarak ruhsatlandırma rejimine dayanan ve teknik nitelikte mevzuatsal yükümlülükleri de beraberinde getiren enerji ve haberleşme altyapı projelerinde sadece proje aşamasında değil ancak işletme dönemindeki deneyimimizle de müvekillerimizin her aşamadaki hukuki ihtiyaçlarına cevap vermekteyiz. Boru hatları ve nükleer enerji santralleri gibi yüksek finansman kaynağı gerektiren mega projelerde tercih edilen hükümetler arası anlaşmaya dayalı hukuk rejiminin Türkiye’de oluşmasına vesile olmaktan da ayrıca gurur duyuyoruz.

Müvekillerimizi altyapı projelerinin ihale/ruhsatlandırma, sözleşme aşaması, finansman, inşaat, işletme ve uyuşmazlık çözüm aşamalarını içerecek şekilde her türlü fazında destek vermekteyiz. Bir altyapı projesine dahil olabilecek idari kurumlar, sponsorlar, kredi kuruluşları ve alt müteahhitleri de içerecek şekilde tüm tarafların temsili konusunda sahip olduğumuz tecrübe bizleri tüm tarafların beklenti ve öncelikleri anlamında deneyimli kılmakta olup, bu deneyim  müzakere ve sözleşme aşamalarını en etkin ve hızlı şekilde yönetmemize olanak vermektedir.