Fikri Haklar

Fikri  Haklar takımımız tescil, devir ve diğer işlem bazlı konulara ek olarak itiraz, uyuşmazlık çözüm, icra aşaması ve cezai işlem ve soruşturma alanlarında da hizmet sunmaktadır. Hizmetlerimiz telif, patent, websitesi ve endüstriyel tasarımları da içerecek şekilde her türlü fikri hakkı kapsamaktadır.

Takımımız Türk Patent ve Marka Kurumu ve ilgili Avrupa kurumları nezdinde uluslararası kuruluşlar adına bir çok tescil işlemini başarıyla gerçekleşmiştir. Fikri haklar konusunda vermekte olduğumuz hizmetler bu alanlarla sınırlı olmayıp fikri haklara ilişkin koruma stratejisi oluşturmak, bilgi paylaşımı, dağıtım ve franchising sözleşmelerinin müzakere ve hazırlanması, fikri haklar ve lisans devri, fikri haklar geliştirme sözleşmeleri, ilgili alanda her türlü uyuşmazlık çözüm ve sahtecilikle mücadele alanlarını da içermektedir.