İş ve Çalışma Hukuku

Ekibimiz üst yönetime ilişkin işlemler ve toplu iş sözleşmesi müzakerelerini de içerecek şekilde iş ve çalışma hukukunun her alanında hizmet vermektedir.

Ekibimiz, müvekkillerimizin iş ve çalışma hukuku ile ilgili her türlü günlük ihtiyacında destek sağlamaktadır. Müvekillerimizin günlük iş hukuku alanındaki hukuki ihtiyaçlarına ek olarak bu alandaki deneyimimizi müvekillerimizin sürdürülebilir ve potansiyel hukuki ve finansal riskleri asgariye indirecek iş hukuku politikaları oluşturması yönünde de kullanıyoruz.

İş sözleşmelerinin hazırlanması, standardize edilmesi ve yenilenmesinden, iş sözleşmelerinin feshi sonucunda oluşan davalarda uzlaşmaya ve/veya uyuşmazlığın çözüm aşamasına; şirketin yeniden yapılandırılmasından, toplu iş sözleşmesi müzakerelerine kadar her türlü alanda hizmet vermekteyiz.