2017 FIDIC Koşulları Altında Sözleşme Yönetimi Semineri

13 Eylül 2018 – 2017 FIDIC Koşulları Altında Sözleşme Yönetimi Semineri


Ortaklarımızdan S. Aslı Budak ve inşaat mühendisi ve akredite FIDIC eğitimcisi olmasının yanı sıra, uyuşmazlık kurulu üyesi, bilirkişi ve sözleşme ve hak talepleri danışmanı tahkim bilirkişisi Dr. Levent Irmak, “2017 FIDIC Koşulları Altında Sözleşme Yönetimi” konulu seminerde eğitimci olarak yer aldılar. 13 Eylül 2018 tarihinde ofisimizde düzenlenen seminerde FIDIC 2017 Revizyonlarına Genel Bakış, Proje Yönetimi Bakımından Değişiklikler, Hak Talepleri, Uyuşmazlık Çözümü Bakımından Değişiklikler, FIDIC Sözleşmeleri ve 2017 Revizyonlarının Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, İhtirazi Kayıt, Gecikme Cezası, Zaman Aşımı (Time Bar), Tahkim ve Tenfiz konuları ele alındı.