1. EED Ulusal Enerji ve Sürdürülebilirlik Sempozyumu

15 Nisan 2019 – 1. EED Ulusal Enerji ve Sürdürülebilirlik Sempozyumu 


Ortaklarımızdan Deniz Tuncel, 15 Nisan 2019 tarihinde Enerji Ekonomisi Derneği tarafından düzenlenen 1. EED Ulusal Enerji ve Sürdürülebilirlik Sempozyumu’na Altınbaş Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yıldız Arıkan ve İGDAŞ Kurumsal İlişkiler Müdürü Yalçın Haberdar ile birlikte konuşmacı olarak katıldı. Panel etkinliğinde Doğal Gaz Altyapı Projeleri, Sürdürülebilirlik ve Yasal Çerçeve konusu ele alındı. Tuncel, konuşmasında Türkiye’deki doğalgaz boru hattı projelerinin hukuki altyapısına değindi. Enerji Ekonomisi alanında çalışan akademisyenler ile enerji ve doğal gaz endüstrisi temsilcilerinin katıldığı panelde, münhasır ekonomik bölgeler ve uluslararası hukuk kapsamında deniz boru hattı projeleri, doğal gaz piyasası mevzuatı çerçevesinde transit boru hatlarının durumu ve bu projelerden doğan uyuşmazlıkların çözüm mekanizmaları ele alındı.